Search
Close this search box.
Menu:

Op woensdag 21 april zijn tijdens het online congres van de Nederlandse Reanimatie Raad de nieuwe reanimatie richtlijnen 2021 gepresenteerd. Deze richtlijnen gelden voor zowel professionele hulpverleners, EHBO’ers, BHV’ers als leken. 

Nieuwe richtlijnen reanimatie 2021

Reanimatierichtlijnen krijgen elke vijf jaar een update zodat nieuwe onderzoeksresultaten erin meegenomen kunnen worden. Voor het opstellen van de richtlijnen maakt de Nederlandse Reanimatie Raad gebruik van de Europese reanimatieprotocollen die zij overnemen van de European Resuscitation Council (ERC). Lees hier meer over de nieuwe richtlijnen Reanimatie in Nederland.

De laatste update vond plaats in 2015, toen was er extra aandacht voor de zogenoemde Automatische Externe Defibrillator (AED).

Weinig wijzigingen

De richtlijnen van 2021 zijn vrijwel gelijk aan die van 2015. Veel is hetzelfde gebleven, bijvoorbeeld hoe we borstcompressies bij volwassenen en oudere kinderen geven, en hoe snel en hoe diep we dat doen. Er is meer aandacht voor het voorkómen van een circulatiestilstand en extra aandacht voor herhaaldelijke controles van vitale functies die op een mogelijke verslechtering kunnen wijzen van een slachtoffer dat (weer) circulatie heeft.

Wel is er een belangrijke wijziging bij de reanimatie van pasgeborenen en kinderen jonger dan 1 jaar, waar gebruik van de twee-duimen-omcirkel-techniek (TDOT) wordt geadviseerd, ongeacht het aantal aanwezige hulpverleners. Bij kinderen wordt nu tijdens reanimatie na intubatie met een laag-normale ademhalingsfrequentie beademd.

Reanimatie tijdens coronapandemie

Voor reanimatie in tijden van corona verwijzen wij naar de speciale richtlijnen van de NRR met aanpassingen voor deze situatie. De richtlijnen van 2021 gaan nadrukkelijk uit van de situatie dat er weer zonder gevaar van infectie gereanimeerd kan worden. Zolang de coronapandemie heerst, moeten de aanbevelingen van deze nieuwe richtlijn worden aangevuld met de aanbevelingen die op de website van de NRR te vinden zijn. https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie

Richtlijnen downloaden

De richtlijnen kunt u in zijn geheel en per hoofdstuk gratis downloaden. De volledige publicatie is voor € 6,90 ook te bestellen via de webshop van de Nederlandse Reanimatie Raad.