Menu:

Waarom Onderhoud?

  • De batterij heeft een beperkte houdbaarheid en moet periodiek vervangen worden.
  • De elektroden drogen langzaam uit en hebben een beperkte houdbaarheid.
  • In de praktijk blijken veel AED’s niet goed onderhouden.
  • De patiënt en de hulpverlener waarderen het als de AED naar behoren werkt.
  • Voor € 0,22 per dag* nemen wij u deze zorg uit handen en heeft u er geen omkijken meer naar.

Het is vaak niet bekend dat een AED onderhoud nodig heeft. De batterij gaat 4 tot 6 jaar  mee en de elektroden drogen na verloop van tijd uit en moeten vervangen worden. De AED is dan niet inzetbaar. 

Als u een AED aanschaft is het van belang dat deze altijd klaar is voor gebruik. Dat is niet alleen van belang voor het slachtoffer maar ook voor de persoon die de reanimatie uitvoert. Je moet er niet aan denken dat de AED niet werkt als die in een levensbedreigende situatie moet worden gebruikt.

Het is niet verplicht om een onderhoudscontract voor een AED af te sluiten. De verantwoordelijkheid ligt bij u. Het is echter gebleken dat veel AED’s niet werken omdat deze niet worden onderhouden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de verantwoordelijke verandert van functie of baan. Het is dan ook van belang het onderhoud van de AED zodanig te borgen dat het onderhoud plaats blijft vinden. Wij ontzorgen u graag voor het onderhoud. U heeft er dan geen omkijken meer naar en bent verzekerd van een goed werkende AED. 

* Op basis van het ‘AED service op locatie’ onderhoudstarief.