Menu:

Vergoeding via de ambulancedienst! 

Een veelgestelde vraag die wij krijgen is “Kan ik de kosten van de elektroden na een inzet van de AED ergens declareren?” 

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator(AED) na een reanimatie te vergoeden via de ambulancedienst

Vanaf 2018 kunnen organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals bedrijven, supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Belangrijke informatie: 

  • Deze nieuwe regelgeving gaat in op 1 januari 2018; 
  • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder; 
  • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

 

Voorwaarden voor vergoeding zijn: 

  • Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie; 
  • Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED; 
  • Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden). 

 

Niet in aanmerking voor vergoeding komen: 

  • Verbruiksartikelen die over datum zijn; 
  • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij); 
  • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten. 

Declareren bij RAV's

Hier kunt u via het kaartje de contactgegevens vinden van de RAV in de regio waar de reanimatie heeft plaatsgevonden. Op de website van de betreffende RAV treft u meer informatie aan over de exacte wijze waarop u uw verbruikskosten kunt declareren. Hier is ook aangegeven welke informatie de declaratie minimaal dient te bevatten.

Voor alle duidelijkheid, het is niet mogelijk de verbruikskosten van een AED bij Ambulancezorg Nederland te declareren. Declareren kan uitsluitend bij de Regionale Ambulancevoorziening.

Voor meer informatie, kijk op https://www.ambulancezorg.nl