Menu:

De gemiddelde levensduur van een AED is 8 tot 10 jaar. Daarna is het letterlijk van levensbelang dat het apparaat wordt vervangen. Bij een hartstilstand moet er immers een betrouwbare, goed werkende AED beschikbaar zijn. Oude apparaten die klanten bij ons inleveren bevatten nog veel bruikbare grondstoffen die niet verloren hoeven te gaan. Om AED’s sociaal en duurzaam te recyclen werkt deBesteEHBOdoos/deBesteAEDwinkel samen met Weee Nederland. De accu’s en batterijen leveren we in bij Stibat.

Circulaire en inclusieve maatschappij

Weee Nederland verzamelt, sorteert en recyclet ‘e-waste’: dat wil zeggen afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Dus ook AED’s. De samenwerking met Weee is een logische zaak want net als deBesteEHBOdoos is het een sociale onderneming. De organisatie zet zich in voor een inclusieve maatschappij waarin klimaatdoelen en een circulaire economie hand in hand gaan. Kernwaarden die wij ook hoog in het vaandel hebben staan!

Afstand tot de arbeidsmarkt

deBesteEHBOdoos brengt afgedankte AED’s naar het sorteercentrum van Weee Nederland. Daar komen allerlei apparaten binnen, zoals witgoed, ICT en beeldschermen. De spullen worden handmatig gesorteerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo biedt Weee – net als deBesteEHBOdoos  – werkgelegenheid aan mensen die zelf moeite hebben om een baan te vinden.

Grondstoffen hergebruiken

Als bij AED’s ook de condensator is verwijderd gaan de overgebleven delen naar een gespecialiseerde verwerker. De apparaten gaan daar door de shredder die ze verpulvert tot kleine stukken. Grote magneten scheiden metaal en niet-metaal zodat er verschillende ‘stromen’ grondstoffen ontstaan. Het ijzer en metaal kan weer als grondstof dienen voor bijvoorbeeld auto’s en fietsen. Andere materialen, zoals plastic, vormen de basis voor nieuwe bermpaaltjes, banken of plantenbakken. Het allerlaatste restafval dat daarna nog overblijft gaat de verbrandingsoven in met energieopwekking.

Accu’s en batterijen naar Stibat

Voordat de AED’s naar het Nederlands e-waste centrum gaan verwijdert deBesteEHBOdoos de accu’s en batterijen. Deze brengen we naar Stibat, de organisatie in Nederland die zorgt voor het inleveren, ophalen, sorteren en recyclen van lege batterijen. Stibat streeft naar maximaal hergebruik van producten en grondstoffen en zorgt voor een veilige en verantwoorde verwerking van batterijen en accu’s volgens nationale en Europese wet- en regelgeving.

Zo wordt bijna al het materiaal van een oude AED gerecycled en dragen we met elkaar bij aan een duurzame en circulaire economie.

Bekijk hier een filmpje dat gemaakt is bij het Nederlands e-waste centrum in Apeldoorn.