Menu:

Veelgestelde vragen

15 veelgestelde vragen over AED's en reanimatie

Wat is een AED?

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. De AED analyseert zelf het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is om een stroomstoot aan de hartspieren toe te dienen. Via een ingebouwde computerstem geeft de AED de gebruiker de opdracht om een stroomstoot toe te dienen of om te starten met hartmassage en mond-op-mondbeademing. Bij een aantal AED’s kan men via een ingebouwd display de gesproken opdracht ook aflezen. De AED leidt de gebruiker op een veilige wijze door de reanimatie heen totdat professionele hulpverleners het over kunnen nemen.

Waar staat AED voor?

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. In Frankrijk en Spanje is de afkorting DAE (Défibrillateur Automatisé Externe). In wetenschappelijke kring worden AED’s ook wel Public Access Defibrillators (PAD’s) genoemd omdat ze in de meeste gevallen ter beschikking worden gesteld op openbare plaatsen.

Hoe werkt een AED / wat doet een AED / AED gebruik

Nadat twee aan de AED verbonden elektroden op de borst van de patiënt worden geplaatst analyseert de AED het hartritme van de patiënt en bepaalt of het nodig is om een elektrische schok toe te dienen om de patiënt te redden. Wanneer het hart geheel stil staat kan een AED niets doen. Vaak maakt het hart bij een hartstilstand nog wel spiertrekkingen, maar gebeurt dit vaak onregelmatig waardoor het hart geen goede pompfunctie meer heeft. Dit onregelmatig samentrekken van de hartspieren wordt boezemfibrilleren genoemd. Een elektrische schok van een AED kan het gestoorde hartritme doen stoppen om het hart weer in het normale ritme te laten beginnen met aanspannen en ontspannen. Dankzij de stroomstoot kan het hart dus weer normaal gaan werken.

Welke soorten AED’s zijn er te koop?

Er zijn volautomatische en halfautomatische uitvoeringen. Een volautomatische uitvoering geeft zelfstandig een schok wanneer het nodig is. Een halfautomatische uitvoering zal via een gesproken opdracht aangeven wanneer een schok nodig is. Vervolgens moet de gebruiker op een knop drukken om daadwerkelijk de schok toe te dienen.

Welke AED past het best bij mij?

De keuze welke AED het meest geschikt is hangt af van verschillende factoren. Om te beginnen is het van belang om te weten of de AED binnen of buiten geplaatst gaat worden. Bij buiten plaatsen zal de AED geschikt moeten zijn om in vochtige en/of stoffige omgevingen te kunnen voldoen (eventueel in combinatie met een (spat)waterdichte koffer).

Wanneer de AED wordt geplaatst in een (terrein)voertuig, dan moet de AED ook zo robuust zijn dat deze tegen stoten kan. De keuze voor een volautomatische of een semi-automatische AED is in punt 4 van de veelgestelde vragen al genoemd.

Bij sommige AED’s krijgt de gebruiker een reanimatie feedback; de AED geeft dan middels instructies de aanbevolen diepte en het aanbevolen tempo van de benodigde borstcompressies aan.

Verder kan de keuze erop gebaseerd zijn of er wel/niet een kindermodus voor de AED beschikbaar is (zie punt 10 van de veelgestelde vragen) en of de AED één of tweetalig moet zijn. Ook technische aspecten, zoals het aanwezig zijn van een pacemakerdetectie, de snelheid van de analyse en de afgifte van een schok kunnen bepalend zijn welke AED het meest geschikt is.

Tenslotte kunnen de hoogte van de kosten een rol spelen, zowel de aanschafkosten als de running costs, waarbij de kosten voor het vervangen van batterij-unit en defibrillatie-elektroden meegerekend moeten worden.

Wij adviseren u graag welke AED het beste in uw situatie past. Bekijk hier ons assortiment.

Wat is de levensduur van een AED?

Ondanks dat een AED meestal nooit wordt gebruikt gaat deze in de loop der tijd wel (ongemerkt) kwalitatief achteruit. De omgeving waarin de AED is geplaatst is sterk van invloed op de levensduur; vooral wanneer het apparaat blootgesteld wordt aan flinke kou of warmte, trillingen of een hoge luchtvochtigheid zal dit de levensduur van de AED verkorten. Gemiddeld gaat een AED 8 tot 10 jaar mee. Hierna zal de AED nog wel werken, maar de betrouwbaarheid zal een stuk minder worden.

De batterij-unit en de elektroden worden na verloop van tijd kwalitatief ook minder; de batterij-unit verliest vermogen, doordat de batterij meerdere keren per week een kleine hoeveelheid van de capaciteit verbruikt bij het uitvoeren van de zelftesten. Ook de omgevingstemperatuur en temperatuurschommelingen zijn van invloed op de levensduur van de batterij-unit. Elektroden drogen na verloop van tijd uit. Bij beide onderdelen is daarom sprake van een bepaalde houdbaarheidstermijn; de batterij-unit gaat in veel gevallen zo’n 4 jaar mee, de elektroden zo’n 2 tot 3 jaar. Op sommige batterij-units staat een ‘install before’-datum; de batterij moet dan vóór de aangegeven datum in de AED geplaatst worden. Vanaf de datum van plaatsing geldt dan de levensduur die door de fabrikant is aangegeven. Wanneer de AED bij de zelftest constateert dat de accuspanning binnen de houdbaarheidstermijn toch te laag is geworden, dan zal de AED dit middels een signaal kenbaar maken. Op dat moment moet de batterij-unit vervangen worden. Bij sommige AED’s geeft de AED ook een signaal af wanneer de houdbaarheid van de elektroden is verlopen en vervangen moeten worden.

Moet ik een AED laten onderhouden?

Een moderne AED is zo goed als onderhoudsvrij. In de praktijk blijkt echter vaak dat veel AED’s toch niet inzetbaar zijn, omdat de batterij leeg is of doordat de elektroden uitgedroogd zijn. We adviseren daarom om de AED wel te laten onderhouden zodat het apparaat altijd in goede conditie verkeert op het moment dat dat cruciaal is. Alle gegevens van uw AED registreren we, zoals de MDR-wetgeving dat ook voorschrijft. Daardoor zijn we altijd op de hoogte wat de status is van de batterij en de elektroden van uw AED. Wanneer de batterij en de elektroden binnen afzienbare tijd vervangen moeten worden, dan zorgen we er tijdens de controle voor dat we de benodigde materialen bij ons hebben en meteen plaatsen. Zo heeft u verder geen omkijken naar de AED.

 

Kan ik mijn oude AED inruilen?

Bij aanschaf van een nieuwe AED is het mogelijk om de oude AED in te ruilen. In overleg kunnen we dan een inruilprijs voor uw oude AED geven. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat de AED verantwoord wordt afgevoerd.

Mag iedereen een AED bedienen?

Ja, iedereen mag een AED bedienen. Het is wel wenselijk om dit te leren en te oefenen tijdens een reanimatiecursus. Indien u dan een keer echt een AED moet gebruiken geeft dat vertrouwen en gaan er geen kostbare minuten verloren. Bekijk hier waar u bij u in de buurt een reanimatiecursus kunt volgen.

De bediening van een AED is eenvoudig en de AED geeft zelf van stap tot stap aan welke handelingen er uitgevoerd moeten worden. Op deze manier leidt het apparaat de gebruiker door de noodsituatie heen totdat de gealarmeerde ambulance ter plaatse is. Ook de centralist van de 112-meldkamer kan hierbij aanwijzingen geven. Om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te herkennen is het volgen van een reanimatiecursus wel aan te bevelen. Van belang is om de theoretische kennis te bezitten over de achtergronden van een hartstilstand en het veilig gebruik van een AED.

Mag ik een AED gebruiken bij kleine kinderen?

Bij kinderen is een hartstilstand zeldzaam en wanneer een hartstilstand zich bij kinderen voordoet, dan wordt deze zelden veroorzaakt door een hartritmestoornis die defibrilleerbaar is. Voor de zeldzame gevallen dat een hartstilstand bij kinderen wél defibrilleerbaar is, heeft een aantal fabrikanten er voor gekozen om de AED geschikt te maken voor het gebruik op kinderen van 1 t/m 8 jaar (t/m 25 kg.). Vaak gaat dit via specifieke kinderelektroden, die qua oppervlakte kleiner zijn en een kleinere schok afgeven, of via een speciale sleutel die optioneel bij de AED is aan te schaffen. Daarnaast bieden sommige AED’s de mogelijkheid om op het apparaat zelf aan te geven of het gaat om iemand die ouder of jonger dan 8 jaar is.

Wanneer er geen speciale uitvoering voorhanden is dan kan de ‘gewone’ AED ook gebruikt worden voor kinderen beneden 8 jaar. Een wat te hoge schok is beter dan helemaal geen schok wanneer dat wel nodig is.

Kan ik iets fout doen?

Wanneer de veiligheidsinstructies in acht worden genomen, is het gebruik van een AED veilig. In een AED is een groot aantal veiligheden ingebouwd. Een AED zal alleen een stroomstoot afgeven wanneer dit na een vooraf uitgevoerde analyse noodzakelijk blijkt te zijn; het apparaat kan dus niet zomaar een stroomstoot toedienen. Ook wanneer de gebruiker het slachtoffer nog aanraakt, dan zal de AED een beweging detecteren en geen stroomstoot afgeven.

Wanneer mag ik niet reanimeren/een AED gebruiken?

In principe mag er bij het vermoeden van een hartstilstand altijd gereanimeerd worden. Een reanimatie gaat letterlijk om seconden en minuten en uit meerdere internationale onderzoeken is gebleken dat het vroegtijdig toepassen van defibrillatie tot een enorme toename van de overlevingskans leidt wanneer iemand een hartstilstand heeft. Er moet dus snel en geconcentreerd en gehandeld worden. Iets proberen is beter dan niets doen en in principe kan er weinig fout gaan. Het is daarbij belangrijk om aan de eigen veiligheid te denken. Mocht u in de buurt van een brand of van een ander acuut gevaar zijn, verplaats dan eerst snel het slachtoffer naar een veiliger plaats. Wanneer iemands huid nat is, bijvoorbeeld door de regen, in een zwembad of wanneer het om een drenkeling gaat, dan is het noodzakelijk om de borst van het slachtoffer eerst af te drogen. Alleen op een droge huid kunnen de elektroden geplakt worden.

Wanneer een slachtoffer een reanimeer-mij-niet penning om heeft, een halsketting waarin staat vermeld dat de persoon niet gereanimeerd wil worden, dan mag er niet gereanimeerd te worden. Deze penning is wettelijk erkend en verbiedt iedere vorm van reanimatie.

Waar hangen in Nederland AED’s? – Dichtsbijzijnde AED

AED-locaties zijn bekend bij HartslagNu. Gelukkig hangen er steeds meer AED’s in de openbare ruimte (bijvoorbeeld door buurtinitiatieven) en ook steeds meer bedrijven en organisaties schaffen een eigen apparaat aan. Er wordt in Nederland naar gestreefd om iedereen binnen zes minuten te kunnen reanimeren en defibrilleren bij een hartstilstand en er overal een AED in de buurt hangt. Daaraan wordt gewerkt door onder andere de Hartstichting en oproepnetwerken van burgerhulpverleners zoals HartslagNu.

Om een zo goed mogelijk dekkend reanimatie oproepsysteem te krijgen én te houden is het erg wenselijk dat een AED wordt aangemeld bij HartslagNu. Door het beschikbaar stellen van de AED krijgt een inzetbare burgerhulpverlener in het geval van een acute hartstilstand bij een slachtoffer een melding waar de dichtsbijzijnde AED hangt.  Burgerhulpverleners zijn vaak als eerste ter plaatse omdat ze, vaak letterlijk, om de hoek bij het slachtoffer aanwezig zijn als de oproep van de 112-meldkamer binnen komt. Bij een hartstilstand telt iedere minuut en op deze manier kan de burgerhulpverlener kostbare tijd winnen door binnen drie minuten na een 112-melding van een hartstilstand met de reanimatie te starten en de AED aan te sluiten. Hiermee wordt de tijd overbrugd tussen de 112-melding en de aankomst van de ambulance en worden de overlevingskansen van het slachtoffer substantieel vergroot.

Voor het aanmelden van een AED bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu moet een account bij HartslagNu.nl aangemaakt worden; eenmaal ingelogd kan via een stappenplan de AED aangemeld worden. Daarbij moeten gegevens over de AED (merk, type, verloopdata van batterij en elektroden) ingevoerd worden, evenals de locatie, de bereikbaarheid (bij buitenkasten met of zonder een slot) en de beschikbaarheid van de AED en de contactgegevens van de beheerder. Van de beheerder wordt verwacht dat de AED zo veel mogelijk beschikbaar wordt gesteld, dat de AED regelmatig gecontroleerd wordt (ook op verloopdata van batterij en elektroden) en, na een inzet, weer gebruiksklaar gemaakt wordt. Verder moeten de gegevens van de AED up-to-date gehouden worden bij HartslagNu.

Wat moet ik doen na inzet van een AED?

Nadat de AED gebruikt is voor een inzet moet er een aantal zaken uitgevoerd worden voordat de AED weer gebruiksklaar is. De elektroden moeten in ieder geval vervangen worden en de batterij-unit moet gecheckt worden op de resterende capaciteit. Wij kunnen dat voor u verzorgen. Wanneer u een onderhoudscontract voor de AED bij ons heeft afgesloten dan bieden we u de service aan om om op uw locatie de AED te testen en de elektroden en eventueel de batterij-unit te vervangen. Het apparaat is dan meteen weer gebruiksklaar.

Op speciale pagina Na inzet AED leest u meer over dit onderwerp, bijvoorbeeld hoe u bepaalde kosten kunt declareren na gebruik van de AED.

Mag een AED in een auto blijven liggen?

Een AED mag in de auto vervoerd worden en kan bij uitzondering bij niet extreme weersituaties in de auto achtergelaten worden. Het is echter sterk aan te bevelen om de AED niet altijd in de auto te laten liggen. Een AED is op lange termijn namelijk zeer slecht bestand tegen grote temperatuurwisselingen en vochtigheid. Een AED is in feite een computer met een grote condensator die gevoelige componenten bevat en door een hoge luchtvochtigheid zullen deze componenten na verloop van tijd gaan corroderen, met onherstelbare storingen als gevolg. De defibrillatie-elektroden van een AED zijn voorzien van een gel die de energie van de AED moet overbrengen op het lichaam van het slachtoffer. Deze geleidende gel is niet bestand tegen vorst en zal na enkele keren bevriezen en ontdooien gaan kristalliseren, waardoor de plakkracht en geleiding niet meer afdoende is. Verder is de lithiumbatterij van de AED slecht bestand tegen kou; de oplaadtijd neemt bij kou aanzienlijk toe, doordat de kracht van de batterij afneemt.

Meer lezen over AED’s? Ga naar onze speciale pagina AED Richtlijnen.

Welke AED’s hebben pacemaker detectie?

het woord “pacemaker AED” is een google stats

Meer lezen over AED’s? Ga naar onze speciale pagina AED Richtlijnen.