Search
Close this search box.
Menu:

Netwerk AED's nog niet landelijk dekkend

Het aantal AED’s (automatische externe defibrillators) op straat is toegenomen, maar het netwerk is nog niet landelijk dekkend. De Hartstichting en HartslagNU hebben in kaart gebracht waar nog AED’s bij zouden moeten komen.

Netwerk AED’s niet dekkend

Voor een betere hartveiligheid is er nog werk aan de winkel. Hoe dichter een AED in het midden van de zone wordt opgehangen, hoe beter dit is voor de AED-dekking. In het ideale geval zijn er dus nog 1775 AED’s nodig. Maar de praktijk leert echter dat AED’s niet altijd in het midden van de cirkel worden opgehangen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de beschikbaarheid van geschikte locaties en initiatieven van particulieren en bedrijven, zoals inzamelingsacties die buren met elkaar houden (voor een AED in hun omgeving). De Hartstichting en HartslagNu schatten dat er nog ongeveer het dubbele aantal AED’s nodig zijn.

Lokale verschillen

Dan zijn er rond de 25.000 bij HartslagNu aangemelde AED’s in Nederland. Drie jaar geleden waren dat er nog zo’n 10.000. “Overal in Nederland waren nog AED’s nodig. Nu zijn we al zo ver, dat we specifiek kunnen aangeven op welke locaties nog AED’s nodig zijn,” zegt Aart Bosmans, bestuurder van HartslagNu. “Lokaal zijn er grote verschillen te zien in de dekking. In plaatsen waar de gemeente en burgers betrokken zijn en waar veel actieve stichtingen zijn, zien we dat de AED-dekking vaak beter is.”

Betrokken Nederlanders

“Dat we in Nederland een dergelijk netwerk van burgerhulpverleners en AED’s hebben is bijzonder, zegt Marianne Spoelstra, projectleider bij de Hartstichting. “Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties: we zijn samen zo ver gekomen. De sterke groei van het aantal burgerhulpverleners en aangemelde AED’s de afgelopen jaren laat zien hoe betrokken Nederlanders zijn bij het hartveiliger maken van hun omgeving.”

Fijnmazig netwerk

Door het groeiend aantal AED’s en in combinatie met een fijnmazig en landelijk netwerk van geregistreerde burgerhulpverleners zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Was de overleving in de jaren 90 nog 9%, inmiddels is dit percentage gestegen tot bijna 25%. Bij 50% van de oproepen wordt een AED als eerste door burgerhulpverleners aangesloten.

Wil jij weten of er in jouw buurt nog een AED nodig is? Check dan de kaart.